עדכון חדש מגיע אל Ghost Recon: Wildlands ומאפשר בין היתר לכבות את הרדיו

מאת: לידור אטיאס

כחלק משיפור Ghost Recon: Wildlands לאחר ההשקה (השקה שהתבררה כגרועה במיוחד מבחינה טכנית), עדכון גדול שני מגיע אל המשחק במטרה לשפרו וגם להוסיף אליו תכונות חדשות שלא יזיקו כלל לאף אחד מן השחקנים וכנראה יהיו שימושיות למדי.

ראשית, עד כה ניתן היה רק להעביר תחנות שונות ברדיו בעת נהיגה ברכב במשחק, אך לא ניתן היה לכבות את הרדיו והמוזיקה שלו הייתה נכפית על השחקן. כעת המצב משתנה מפני שנוספת למשחק אפשרות לכבות את הרדיו.

בנוסף, בהיבט קצת יותר משחקי - כעת אתם יכולים לבחור איזה סוג רכב אתם מעוניינים שהמורדים יביאו אליכם כאשר אתם מבקשים זאת מהם, כאשר אם אתם מעוניינים לכבות את ה-HUD במשחק כעת תקבלו כמות גדולה יותר של מידע רלוונטי.

דבר חשוב נוסף שמגיע בעדכון הזה הוא האפשרות לשחק מחדש כמה מן המשימות במשחק, זאת לצד פתיחת משימות שנותרו נעולות בעקבות באגים עבור שחקנים מסוימים.

נפח העדכון הוא כ-3GB על גבי ה-Xbox One, כאשר על גבי ה-PS4 וה-PC הנפח של העדכון הוא כ-5GB.

רשימת השינויים המלאה להלן (באנגלית):

Missions and Narration

*Adjusted various missions markers & GPS pathfinding.
*Adjusted various mission triggers in order to smoothen the player’s progress and game experience.
*Fixed situations where dialogue and barks would not trigger correctly.
*Fixed infinite XP farming exploit on “Rebellion Rising” mission.
*NPCs now exit the vehicle properly in “Stop the Convoy” missions

These missions are now unlocked correctly for players who reported issues:

-Gold Rush
-Sueño’s proposition
-Sandoval Dead body
-El Cerebro

The following missions are now replayable:

-El Cerebro
-Boss missions
-Sandoval confession
-Western cocaine cache

User Interface

*Players can now select what intel they want to collect, even with all the HUD options turned off.
*Fixed Character hiding behind menus in certain situations.
*HUD now updates when XP boosters are activated.
*Trophy requirements adjustments: The Champion, Eagle-Eyed, With a Pistol
*Fixed some weapon packs not unlocking properly: Underbarrels & Rails Pack

Co-Op

*Fixed a bug where hits would register with a 0.5-second lag.
*Fixed kick/ban vote notifications.
*Fixed game freezes in 4-player sessions.

Corrected various replication issues, such as:

*Paint jobs & attachments not showing correctly in the lobby
*Rebel Radio explosion not synchronizing
*Sniper scope glare effect not synchronizing
*Players seen running beside VHC/bike they should be sitting in
*Suppressor not synchronizing when removed from a vehicle’s shooting position
*Burning corpses from systemic events
*Explosion not replicating if the distance is too high

The following achievements should now be awarded in the two missions below:

*A Better Mousetrap
*The Cluster Bomber

Connectivity

*Fixed various disconnection bugs.
*Fixed a bug where the user could not reconnect to a previous session.
*Fixed errors when looking for public sessions.

Gameplay

*Players can now select the vehicle they want to spawn when using the “Drop Vehicle” rebel skill.
*Fixed XP awarded when killing an enemy undetected.
*Fixed a bug where sometimes vehicle seats could stay booked after NPC exiting.
*Fixed a bug where the player would take cover too far from certain props.
*Players can no longer teleport to safe houses while being hunted.
*The Medical Helicopter will now spawn correctly in the Tabacal area side-mission.
*Fixed bikes not slowing down in water.
*Fixed flash grenades not stopping detection.
*Fixed an occasional instant game-over when falling off a dirt bike.
*Fixed a bug where sometimes the player could not tag enemies after hot joining.
*Adjusted damage caused by explosives in Arcade difficulty.
*Fixed an issue where sometimes pilots didn’t die after AI helicopter crash.
*Fixed a situation where sometimes vehicles disappeared when driving at high speeds.

Audio

*Added a feature allowing the player to mute every radio in-game.
*Fixed Car radio not functioning in various situations.
*Amplified the radio voice effects to avoid player confusing El Sueño’s voice on the radio and the one of the Ghosts.
*Introduction video mix enhanced.

Graphics

*Fixed player models appearing with twisted limbs if they were killed in certain positions.
*Fixed low-resolution textures appearing while aiming/driving.
*Fixed camera clipping through some textures & props.
*Fixed missing textures in certain environments.
*Fixed drone showing blur effect on objects.
*Fixed the textures flickering when using parachute or helicopter.

Stability

*Fixed various crashes.
*Fixed an occasional infinite loading screen after validating settings at first launch.

World

*Fixed various world building glitches.
*Fixed some world parts where the player could get stuck.

Ghost Recon: Wildlands Title Update 2 PC Specific Patch Notes

Graphics

*Added the SMAA anti-aliasing mode.
*Added a notification for anti-aliasing recommendations in multi GPU setups.
*Addressed a series of issues causing flickering in multi GPU setups.
*Fixed an issue with HUD scaling in 4 monitor multi display setups.

User experience and interface

*Added support to bind Home, End, Insert, Delete, Page Up and Page Down keys.
*Added several menu navigation improvements with mouse and keyboard.
*Added a notification if the video driver is outdated.
*Added a notification when the system is low on free RAM and starts writing to the virtual memory.
*Fixed a HUD issue in co-op for users who have already completed the selected mission.
*Fixed the Pitch icon display when using mouse to steer helicopters.

Co-Op

*Fixed an issue with co-op sharing of systemic activities.
*Fixed the use of Push to Talk in the co-op lobby.

Controls

*Changed the Enable Controller default option to Only Gamepads.
*Addressed a number of issues with the Steam Controller icons and functionality.

Performance

*Addressed a series of random crashes encountered by users.
*Fixed an issue causing framerate drops when the saving icon was being displayed.
*Fixed an issue where the menu was lagging while running the game on a Hard Disk Drive.
*Solved an issue with VRAM bar update when lowering Resolution scaling.

Miscellaneous

*Fixed a bug on the Medication Air Transport mission in Tabacal.
*Fixed an issue with character poses in Ansel.
*Solved a controls issue where one couldn’t sprint from crouch or prone position.
התמונות בעיצוב צולמו על ידי i-bob. מופעל על ידי Blogger.